Yazar Arşivleri: Exen

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ MADDE – 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile büfeler, toplu taşım ve ticari araçlara konulacak ilan reklam ve tanıtım panolarını disipline ederek şehircilik ve kent estetiği bakımından gerçek veya tüzel […]

Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2

İçişleri Bakanlığından: Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 — 28/2/1998 tarihli ve 23272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı şehir içinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına […]

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM UYGULAMASI

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM UYGULAMASI 3

Av.M.Lamih ÇELİK Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Ticari araçlarda reklam bulundurulması hakkında yönetmelik resmi gazetenin 6 Ağustos 2011 tarih ve 28017 sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu yönetmeliğin belediyelerde uygulanmasını […]

Türkiye’de Reklamcılığın Tarihsel Gelişimi

Türkiye’de Reklamcılığın Tarihsel Gelişimi 4

Dünden Bugüne Türkiye’de Reklam’ın TarihiTürkiye’de reklamcılığın gelişimi, dünyanın diğer taraflarındakinden pek farklı olmamış, ekonomik ve ticari hareketlerin paralelinde reklamcılık da kendi yolunda ilerleyerek bugünkü seviyeye gelmiştir. İlkel reklamcılık devri bizde de tellallar, çığırtkanlar, işportacılar, tezgahtarlarla normal seyrini sürdürmüştür. Sesli reklamcılık devrinde Türk esprisi ve zekasının eseri sayılabilecek ilginç sloganlar yerleşmiş, günümüze kadar gelmiştir. “Elimi kestim, […]